mob : +381 64 6150463

/

e-mail : office@activenetwork.rs

Napravite korak ka sigurnijem poslovanju

Naš cilj je da uz pomoć hardversko / softverskih alata postavimo bezbednosne polise i principe

kako bi smanjili uticaj problematičnih programa na vaše podatke i poslovanje a sve u odnosu na trenutne standarde

procedure i principe zaštite od Internet napada


Naše poslovanje

Bezbednosna strategija poslovanja

Uz prethodno sagledavanje vašeg poslovanja ponudićemo opcije kako bi zaštitili poslovne podatke i onemogućili aktivne napade sa interneta.

Projektovanje računarske mreže

Za nove poslovne prostore kao i postojeće radimo projektovanje računarske mreže za posdršku servisima koji rade na IP platformi.

Postavljanje kablovske infrastrukture

U skladu sa Vašim projektom vršimo postavljanje bakarnih i optičkih kablova sa završecima u rek ormanima i odgovarajućim panelima i utičnicama

Serverski poslovni sistemi

Za vaše poslovanje dajemo izbor najpovoljnijih serverskih sistema. Sistemi mogu biti sa i bez virtualizacije uz odgovarajuće bekap procedure.

Mrežna oprema

Prilagodjavamo ili biramo mrežnu komunikacionu opremu vašim potrebama i željenim brzinama prenosa podataka.

Internet zaštita

Dajemo predlog firewall rešenja za zaštitu vašeg poslovanja od napada sa Interneta. Predlog ide od SmallBusiness rešenja do profesionalnih.


Predlog rešenja za moderno i bezbedno poslovanje

Migracija poslovanja na Microsoft cloud platformu

Krenite lagano ka novim svetskim trendovima migracijom poslovanja na M365 pakete. Pored migracije i uskladjivanja poslovanja zaposleni dobijaju i kratke obuke kako raditi sa novom platformom.

SmallBusiness zaštita

Iskoristite potencijal rešenja za mala preduzeća sa opremom koja se dokazala i relativno niskim investicijama. Princip zaštite obuhvata bežičnu i kablovsku računarsku mrežu sa integisanim firewall rešenjem.

Profesionalna zaštita

Profesionalnu zaštitu vaše firma od napada sa Interneta radimo sa integracijom ili ChackPoint ili SonicWall rešenja u vašu računarsku mrežu. i ovde postoje nivoi zaštite ali oni se definišu u dogovoru sa vama.


Rešavanje problema

Imate problem sa prenosom podataka ?

Radimo analizu protoka saobraćaja kroz mrežu, zauzetosti linkova, opterećenja portova i predlažemo odgovarajuća rešenja sa vašom, iznajmljenom ili novom opremom.


Aktivnost na mreži

Zanima vas koliko je zaposlenih aktivno i na kojim mrežama su?

Moguće je dati podatke o aktivnosti svakog uredjaja u mreži, količini prenosa, vremenu aktivnog rada, korišćenju poznatih aplikacija, društvenih mreža i sl.


Klijenti


Paketi održavanja sistema

Paket 24×7

Ovaj paket omogućava konstantno nadgledanje i intervenisanje u skladu sa Ugovorom. Paket pokriva sve servise navedene na sajtu.

Paket 8×5

Ovaj paket omogućava nadgledanje i intervenisanje tokom radne nedelje, u skladu sa Ugovorom. Paket pokriva sve servise navedene na sajtu.

Paket Start

Ovaj paket omogućava nadgledanje i intervenisanje u skladu sa Ugovorom, za definisani broj inženjer sati. Paket pokriva sve servise navedene na sajtu.