Kontakt

POSLOVNI PODACI

POSLOVNO IME: Agencija za projektovanje, montažu i održavanje informacionih sistema Active Network

PIB: 109281309

MATIČNI BROJ: 64065262

SGS Banka: 275002022069671869

KONTAKT: +381 64 615 0 463

E-MAIL: office@activenetwork.rs