MONTAŽA

RAČUNARSKE MREŽE I SERVERSKI SISTEMI

ODRŽAVANJE

RAČUNARSKE MREŽE I SERVERSKI SISTEMI

BEZBEDNOST

BEZBEDNOST PODATAKA I SISTEMA

PODRŠKA KORISNICIMA U SAVLADAVANJU POSLOVNIH PROCESA SERVERSKIH SISTEMA

PAKET 8/5

PAKET 24/7

PO POZIVU